מסכמים את הפליי-אין

ומדברים על פלייאוף מזרח

טיימקוד:

1:40 - סקרים

3:30 - רשמים

7:50 - סיכום פלייאין

21:00 - פלייאוף מזרח

29:40 - פאטווה

32:45 - פלייאוף מזרח המשך

 

Share | Download(Loading)