צוללים עמוק לדיון על חמשת הקבוצות החלשות בליגה
עמוק עמוק לביבים

:צוות דה סוויפ
דביר בשן
מרסלו גלייזר
שגב מטוס
סתו נמש

 

Share | Download(Loading)