: פרק 232
 00:17 המלצת השבוע
 6:00 רשמים
  12:00 פאטווה
  15:25 רוקי כוכב
  28:55 הפאנל מתקיל את עצמו

Share | Download(Loading)