יש כל מיני קבוצות בליגה

מי מהן קונטנדריות? מי מהן פריטנדריות?

וכמובן אפרת רייטן

טיימקוד

00:00 - אפרת רייטן
7:50 - סקרים
16:20 - קונטנדר או פריטנדר
37:16 - המבזק
38:55 - מצחיק מהשבוע
43:45 - וול סטריט עם דוד מלצר
1:04:05 - פאטווה
1:05:55 - משחק המניות
1:16:10 - סגמת עם בובי פילס
1:22:43 - שלוש ורק שלוש: אתרי אינטרנט

Share | Download(Loading)