אנחנו בפתחו של השבוע השלישי בליגה וזה הזמן לשאול שאלות ולהצביע על דברים שייראו מאוד מטופשים בעוד שבועיים

טיימקוד

2:45 - סקרים
5:05 - מסביב לליגה חלק א
26:35 - מבזק
30:55 - סגמת: וונדל לאדנר
37:20 - מסביב לליגה חלק ב
49:30 - מצחיק מהשבוע
53:50 - פאטווה
56:10 - מסביב לליגה חלק ג
1:13:00 - שלוש ורק שלוש משחקי ילדות

Share | Download(Loading)