קצת פרוייקטים קצת פינות וקצת דיבורים על חזרה
פינת אורח: אור עמית
 
טיימקוד
00:55 - הצעה

05:00 - סקרים
08:30 - מבזק

  09:40 - רשמים
13:45 - פאטווה
19:00 - טירים
36:45 - מצחיק מהשבוע
42:18 - רגעים איקוניים: ניקס עם אור עמית
50:18 - מתווה החזרה
57:50 - דבירים שלא ידעתם
58:20 - שלוש ורק שלוש

Share | Download(Loading)