טיימקוד
02:45 - סקרים

05:30 - מבזק
 06:45 - רשמים
10:00 - פאטווה
17:35 - טירים
44:20 - מצחיק מהשבוע
48:15 - דבירים שלא ידעתם
49:55 - טירים
57:30 - שלוש ורק שלוש
01:04:35 - המצב בארה"ב - סוויפ ברצינות
Share | Download(Loading)