האנשים הצביעו לא קורונה

איך התמודדנו עם זה? ככה ככה!

אבל היי - יש שיר

 

טיימקוד

01:34 - סקרים

03:50 - רשמים

05:45 - פאטווה

8:25 - מצחיק מהשבוע

14:05 - תיבת ההודעות

23:40 - פינת הקונספירציה

30:15 - קריירות חלופיות

33:20 - הרשימה

37:50 - שיר

Share | Download(Loading)